Podpisanie umowy z Gminą Bodzechów Drukuj
Piątek, 22 Wrzesień 2017 10:01
W dniu 20 września 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bodzechów a Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola oraz Stara Dębowa Wola II (część I zamówienia)".
 
Podpisanie umowy z Gminą Miejską Dynów Drukuj
Piątek, 22 Wrzesień 2017 10:01
W dniu 09 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Dynów Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania ""Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej - etap III wraz z budową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV" Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"".

 
Podpisanie umowy z Gminą Zakrzew Drukuj
Piątek, 22 Wrzesień 2017 10:01
W dniu 18 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą ZakrzewPrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom".

 
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie Drukuj
Piątek, 22 Wrzesień 2017 10:01
W dniu 08 czerwca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w KrasnymstawiePrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania ""Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Sciegiennego, ul. Bielszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)" realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"".
 
Podpisanie umowy z Gminą Iwierzyce Drukuj
Piątek, 22 Wrzesień 2017 10:01
W dniu 25 maja 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Iwierzyce Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa - Sielec - aglomeracja Iwierzyce".
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3
hello! Studio