Kontrakty realizowane Drukuj
icon icon shadow

Legenda

  • Oczyszczalnie ścieków
  • Kanalizacje
  • Wodociągi

 

 


Kontrakty realizowane

ZamawiającyNazwa kontraktuZakończenieDługość sieciIlość przepompowni
Gmina Dąbrowa Tarnowska Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów. 30.04.2018 r. 17 246,55 mb

3

Gmina Bochnia Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami, zasilaniem energetycznym, ogrodzeniami, dojazdami do pompowni, oraz oświetleniem pompowni w miejscowości Bessów i Cerekiew. 31.01.2018 r. 14 084,5 mb 7
Gmina Iwierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa - Sielec - aglomeracja Iwierzyce. 20.07.2018 r. 39 700 mb 8
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)" realizowane w ramach prjektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. 08.06.2018 r. 10 984 mb 3
Gmina Bochnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków. 15.12.2017 r. 1370 mb -
Gmina Zakrzew Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom 31.12.2018 r. 12 450 mb 4
Gmina Miejska Dynów "Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej  - etap III wraz z budową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV" Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" 14..08.2018 r. 19 132 mb 7
Gmina Bodzechów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola oraz Stara Dębowa Wola II (część I zamówienia) 31.08.2020 r. 16 893 mb 5
Gmina Dydnia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap” 28.09.2018 r. 18243,5 mb 2
Gmina Tomaszów Lubelski Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Józefowska w Rogóźnie 31.05.2018 r. 4761 mb -
Gmina Ulanów Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. 30.08.2019 r. 12994 mb 6
Gmina Pruchnik Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice 31.08.2018 r. 23722 mb 4
Gmina Wierzbica Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce. 30.06.2019 r. 9540 mb 3
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Krasnystaw Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze 15.01.18 r. 200 mb -
 


Dla podwykonawców

hello! Studio