Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Krasnystaw Drukuj
Aktualności

W dniu 11.12.2017 r., została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Krasnystaw a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. do zrealizowania zadania pn: „ Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze”.

 
Podpisanie umowy z Gminą Bodzechów Drukuj
Aktualności
W dniu 20 września 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bodzechów a Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola oraz Stara Dębowa Wola II (część I zamówienia)".
 
Podpisanie umowy z Gminą Miejską Dynów Drukuj
Aktualności
W dniu 09 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Dynów Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania ""Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej - etap III wraz z budową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV" Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"".

 
Podpisanie umowy z Gminą Zakrzew Drukuj
Aktualności
W dniu 18 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą ZakrzewPrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom".

 
Podpisanie umowy z Gminą Bochnia (m. Gorzków) Drukuj
Aktualności
W dniu 23 czerwaca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą BochniaPrzedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o. o. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków".
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 4
hello! Studio